Publicaties

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

adaptiviteit

Adaptiviteit in energie en ruimte

Het hoofdstuk adaptiviteit van Stratelligence illustreert de adaptieve aanpak op de transitiepaden uit de energie- en klimaatopgave. Dit hoofdstuk is onderdeel van de verkenning energie en ruimte door POSAD e.a.

Gratis – Download nu

Een heldere behoeftestelling als sleutel tot de beste prestaties

Deze brochure geeft handvatten om goed opdrachtgeverschap te realiseren, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt vooral ingegaan op een onderbelicht facet: het identificeren en formuleren van heldere projectdoelen en meetbare variabelen als basis voor een succesvolle set van klanteisen of verifieerbare projectresultaten.

Gratis – Download nu
availability based maintenance

Availability based maintenance

Deze brochure beschrijft de methode Availability Based Maintenance (ABM). ABM is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze tussen het vervangen of repareren van onderdelen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid en kosten van systeem(onder)delen.

Gratis – Download nu

Hoe kunnen we effecten van klimaatverandering beoordelen?

Brochure over de door Stratelligence ontwikkelde tool en het afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Via deze aanpak wordt inzicht gegeven in de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Gratis – Download nu

Een duurzame brandstofvisie met LEF

In deze visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei. Met hulp van Stratelligence hebben meer dan honderd organisaties deze visie op de vergroening van de mobiliteit…

Gratis – Download nu

Een duurzame brandstofvisie met LEF: kosten en effecten van de actie-agenda

Dit eindrapport bevat de analyse van Stratelligence van de Kosten en effecten van de actie-agenda SER-brandstofvisie. Deze rapportage is gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels in het actieprogramma die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering.

Gratis – Download nu

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Handreiking voor toepassing van de methode adaptief deltamanagement. Op verzoek van het deltaprogramma ontwikkelde en beschreef Stratelligence de methode om de investeringen in waterveiligheid en zoet water te optimaliseren. De methode is de voorgeschreven aanpak voor investeringen in het deltaprogramma en is verder ontwikkeld voor toepassing in andere domeinen.

Gratis – Download nu

Grip op wateroverlast en droogteschade

Presentatie gehouden op het AMC seminar 2016 over de door Stratelligence ontwikkelde tool en afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Deze aanpak helpt bij het bepalen van de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Gratis – Download nu
performance based contracting

Performance Based Contracting; Waarom, wanneer, wat, hoe?

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices op het gebied van het opstellen en uitvoeren van presentatiecontracten. De uitgave helpt organisaties een betere afweging te maken bij het sluiten van (performance based) contracten, zich voor te bereiden op de invoering en geeft het houvast bij het vaststellen van de…

Gratis – Download nu
availabiltiy based mainenance boekje

Availability Based Maintenance

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met de geconceptualiseerde aanpak van het Logistiek Centrum Woensdrecht bij het F-16 motorenonderhoud. De hieruit afgeleide methode is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze…

Gratis – Download nu
keteninnovatie boekje

Keteninnovatie

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices van onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van kapitaalgoederen over het stroomlijnen van de samenwerking in de onderhoudsketen. Keteninnovatie helpt onderhoudsbedrijven zichzelf te positioneren op een evolutionaire ladder. Deze positionering maakt duidelijk welke stappen gezet kunnen worden om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Gratis – Download nu
f16 rapport

The Netherlands F-16 Comparative Analysis: an evaluation of the Process

Eindrapportage over het F-16 vervangingsproces. Op verzoek van de Tweede Kamer evalueerden we samen met RAND de objectiviteit en transparantie van het onderzoek en de beoordeling van de alternatieven.

Gratis – Download nu
f16 comparative analysis

The Netherlands F-16 Comparative Analysis: an evaluation of the Process

Brochure (samenvatting) over het F-16 vervangingsproces. Op verzoek van de Tweede Kamer evalueerden we de objectiviteit en transparantie van het onderzoek en de beoordeling van de alternatieven.

Gratis – Download nu
maintenance valley

Maintenance Valley

Brochure over het onderzoek naar een optimale invulling en taakverdeling van de Maintenance Valley initiatieven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Gratis – Download nu

De Nieuwe Delta

Essay Gigi van Rhee als expertbijdrage aan het boek “De Nieuwe Delta”, een nadere beschouwing van de veranderingen in de economische beoordeling van de deltabeslissingen sinds 1953.

Gratis – Download nu

Innovatie in Publiek Private Samenwerking

Brochure over een aantal belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van een publiek-private samenwerking. Er wordt ingegaan op de effecten van BTW, risicowaardering en verschillen in cultuur.

Gratis – Download nu

Risicowaardering in de publieke sector

Eigen uitgave Stratelligence, waarin we een thema uit onze praktijk toelichten. Het op de juiste wijze waarderen van risico’s is ook voor het publiek domein relevant. We zetten daarom een aantal verschillende begrippen en uitgangspunten op een rij en geven aan waar het gebruik van een vaste voorgeschreven discontovoet tekort kan schieten.

Gratis – Download nu
roa-flexibility-infrastructure

Real Options applied to infrastructure projects

Paper Gigi van Rhee gepresenteerd op international conference on infrastructure systems, 2008, Rotterdam, met een nieuwe aanpak om risico en flexibiliteit te waarderen.

Gratis – Download nu
green growth and water allocation

Preparing for an uncertain future through option analysis: The case of the Roode Vaart

Essay Gigi van Rhee als bijdrage aan de bundel “Green growth and water allocation”, van UNESCO. Hierin is met adaptief deltamanagement en optie-analyse de keuze gemaakt voor het terugbrengen van de Roode Vaart in het stadscentrum van Zevenbergen.

Gratis – Download nu

Brochure adaptief programmeren

Brochure over de adaptieve aanpak ook wel adaptief programmeren genoemd. De methode speelt in op onzekerheden zodat juiste besluit op juiste moment kan worden genomen.

Gratis – Download nu