Factsheets discontovoet

In 2020 heeft het kabinet nieuwe discontovoeten vastgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyses. Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben SEO en Stratelligence een lijst met vragen over deze discontovoeten beantwoord.

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.