Economische analyse zoetwater

Ter voorbereiding van de deltabeslissing zoetwater in 2021 en de maatregelen voor de periode 2022-2027 heeft Stratelligence voor het Deltaprogramma, Deelprogramma Zoetwater een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van het voorgestelde maatregelenpakket.

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.