Vóórdenken®

Met méér zekerheid méér bereiken

Vóórdenken®
betekent vóór anderen vóóruit kijken en doelen, randvoorwaarden, kennis en informatie verbinden met kansen en mogelijkheden.

Vóórdenken®
is méér bereiken met minder kosten en risico's.

Vóórdenken®
is concreet, integraal en evidence-based.

Adaptiviteit

Verminder het risico van onder- of overinvesteren

Stratelligence neemt onzekerheden mee in de besluitvorming.

Duurzaamheid

Verbeter concurrentiekracht door te verduurzamen

Stratelligence brengt de effecten van verduurzaming in beeld.

Verbinding

Vergroot draagvlak door doelen te verbinden

Stratelligence draagt bij aan onderling begrip voor ieders belangen en perspectieven.

Systeemaanpak

Versterk grip op resultaten

Stratelligence vertaalt doelen naar concrete, meetbare resultaten.

Welk afwegingskader?

Om een besluit af te kunnen wegen en te onderbouwen moeten de randvoorwaarden en beoordelingscriteria bekend zijn. De voor- en nadelen van elk alternatief moet je kunnen afwegen. Omdat het vaak om onzekere “appels en peren” gaat, ontwikkelt Stratelligence indien nodig afwegingskaders en methodieken die de verschillende effecten helder presenteren en vergelijkbaar maken.

Reële optie-analyse

Waardeer kansen en risico's

Adaptief deltamanagement

Speel slim in op kansen en risico's door onzekerheden over tijd

Kwadranten methodiek

Combineer complexe onzekerheden in een afwegingskader

Verdienvermogen

Beoordeel de toekomstige waarde van innovaties en economische activiteiten

Klanten

Stratelligence werkt zowel voor publieke als voor private opdrachtgevers, zoals provincies, de rijksoverheid, gemeentes, waterschappen, koepels, multinationals, MKB en start-ups.

Enkele opdrachtgevers

Rijksoverheid