Vóórdenken®

Met méér zekerheid méér bereiken

Vóórdenken®
betekent vóór anderen vóóruit kijken en doelen, randvoorwaarden, kennis en informatie verbinden met kansen en mogelijkheden.

Vóórdenken®
is méér bereiken met minder kosten en risico's.

Vóórdenken®
is concreet, integraal en evidence-based.

Beslissingsondersteuning

Bij Stratelligence uit Leiden kunt u terecht voor beslissingsondersteuning op diverse vlakken. Zowel publieke als private opdrachtgevers weten ons te vinden voor advies over beleidsbeslissingen en handelingsperspectief. U kunt bij ons altijd rekenen op evidence-based advies en een objectieve analyse van de zaken met betrekking tot uw beleidsbeslissingen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Wij hebben diverse speerpunten in onze beslissingsondersteuning. Deze hebben wij in de loop van de jaren ontwikkeld aan de hand van onze ervaring met uiteenlopende projecten. Dit zijn de speerpunten die onze beslissingsondersteuning onderscheidend maken:

Adaptiviteit

Verminder het risico van onder- of overinvesteren

Stratelligence neemt onzekerheid en adaptiviteit expliciet mee in onze beslissingsondersteuning om te zorgen voor toekomstbestendige beleidsstrategieën en klantoplossingen.

Duurzaamheid

Verbeter concurrentiekracht door te verduurzamen

Wij brengen de effecten van verduurzaming in beeld in ons advies ten aanzien van beleidsbeslissingen om keuzes te maken die Nederland en de opdrachtgever vooruithelpen.

Verbinding

Vergroot draagvlak door doelen te verbinden

Wij dragen bij aan onderling begrip voor ieders belang en perspectieven, zodat de slaagkans van oplossingen toeneemt.

Systeemaanpak

Versterk grip op resultaten

Wij vertalen doelen naar concrete, meetbare resultaten voor doeltreffende en doelmatige oplossingen en beslissingsondersteuning.

Welk afwegingskader werkt voor uw beslissingsondersteuning? U heeft bij ons de keuze uit diverse methoden die op uw specifieke vraag worden afgestemd. Om een besluit af te kunnen wegen en te onderbouwen, moeten de randvoorwaarden en beoordelingscriteria bekend zijn. De voor- en nadelen van elk alternatief moet u kunnen afwegen. Aangezien het vaak om onzekere “appels en peren” gaat, ontwikkelen wij, indien nodig, afwegingskaders en methodieken die de verschillende effecten helder presenteren en vergelijkbaar maken. Onze scenario-analyse maakt ook gebruik van deze methodieken en helpt bij het slim omgaan met onzekerheid en identificeren van relevante ontwikkelingskansen en risico’s.

Kom met ons in contact en vind de oplossing voor uw probleem

Heeft u een vraag of behoefte aan advies ten aanzien van uw beleidsbeslissingen? Of wilt u ontwikkelpaden bepalen voor uw strategie? Neem dan vooral contact met ons op of kom langs bij ons kantoor. Wij zijn zowel met het ov als de auto uitstekend te bereiken.

Reële optie-analyse

Waardeer kansen en risico's

Adaptief deltamanagement

Speel slim in op kansen en risico's door onzekerheden over tijd

Kwadranten methodiek

Combineer complexe onzekerheden in een afwegingskader

Verdienvermogen

Beoordeel de toekomstige waarde van innovaties en economische activiteiten

Klanten

Stratelligence werkt zowel voor publieke als voor private opdrachtgevers, zoals provincies, de rijksoverheid, gemeentes, waterschappen, koepels, multinationals, MKB en start-ups.

Enkele opdrachtgevers

Rijksoverheid
logo Aa en Maas
logo topsector water & maritiem
logo Innovation Quarter
logo provincie Groningen