Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met als doel om via deze verkenning het mechanisme van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de effecten zichtbaar te maken voor (maatregelen ten behoeve van) een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Deze verkenning vormt input voor het traject Duurzame Mobiliteit en vervolgacties op het gebied van leefbaarheid en MKBA’s.

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.