Privacyverklaring

Stratelligence neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Stratelligence zal daarom uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien daar een wettelijke verplichting toe bestaat of derden betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of opdracht. Als u betrokken bent bij de uitvoering van een van onze adviesopdrachten kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met andere projectbetrokkenen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Stratelligence is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stratelligence BV
Rijnsburgerweg 161
2334 BP Leiden
071-5730820
KvK 28112271

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Stratelligence verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken door uw bezoek aan onze website:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website: IP adres, internetbrowser en apparaat type.

Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld om een publicatie te downloaden op onze website of in schriftelijke en persoonlijke contact:

  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • functie
  • organisatie
  • bestelgegevens
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Stratelligence levert advies- en onderzoeksdiensten. Om deze ondersteuning vorm te kunnen geven willen we met u in contact komen en dit contact ook onderhouden. Bijvoorbeeld door u periodiek te voorzien van informatie, door u uit te nodigen voor bijeenkomsten en te reageren op uw vragen.

Om onze projecten en adviesdiensten goed en efficiënt uit te voeren

Wij vinden het belangrijk dat binnen een project effectief en efficiënt tussen opdrachtgever, opdrachtgever en projectdeelnemers kan worden gecommuniceerd. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens om projectteams tegelijk per mail te informeren en om onderling contact tussen deelnemers mogelijk te maken.

Om ons aanbod zo goed mogelijk op uw behoefte af te kunnen stemmen

Wij vinden het belangrijk dat onze diensten en website nauw aansluiten bij uw behoefte. Zo verwerken wij uw gegevens om te komen tot nieuwe producten of diensten of om bestaande producten of diensten te verbeteren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is.

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. We willen graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt uw verzoek(en) indienen per mail bij info@stratelligence.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Stratelligence heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, digitale en fysieke toegangsbeveiliging, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken.

Aanpassing privacyverklaring

Op basis van nieuwe inzichten kunnen wij deze privacyverklaring actualiseren en indien mogelijk aanscherpen.