Adaptieve investeringsstrategie voor het terugbrengen van getij in de Grevelingen

In 2018 heeft de projectorganisatie Getij Grevelingen de opdracht gekregen het MIRT-2 besluit voor te bereiden. Onderdeel was een advies over een optimale combinatie tussen de inzet van het doorlaatmiddel, het verbeteren van de waterkwaliteit, realisatie van robuuste natuur, en het investeringsplaatje op korte en lange termijn. Het klimaatrobuust maken van de plannen vroeg specifieke aandacht alvorens kon worden besloten te starten met de planvorming. Dit rapport beschrijft de resulterende adaptieve investeringsstrategie.

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.