Rekenrente nazorgfondsen stortplaatsen

Dit rapport beschrijft een breed gesteund voorstel voor een rekenrentemethodiek die gebruikt kan worden om de hoogte van het doelvermogen bij overdracht van stortplaatsen naar een provincie te bepalen. De methodiek lost de door de afvalsector, Rijk en de provincies ervaren problematiek op, biedt stabiliteit en kan door alle provincies binnen de huidige wet- en regelgeving worden gehanteerd.

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.