Speerpunten

Stratelligence richt zich op het ontwikkelen en onderbouwen van maatschappelijke visies en plannen. Indien voor een juiste afweging geen passend afwegingskader of methodiek bestaat, ontwikkelt Stratelligence deze eerst.

Specifieke overkoepelende speerpunten van Stratelligence zijn:

 • Adaptiviteit, om via juiste besluit op juiste moment het risico op over- en onderinvestering te voorkomen,
 • Duurzaamheid, als middel om concurrentiekracht te verbeteren,
 • Verbinding, van doelen en share- en stakeholders voor meer draagvlak,
 • Systeemaanpak voor meer grip op resultaten.

Vraagstukken

De meerwaarde van integraal en zorgvuldig afwegen, ligt vooral bij complexe vraagstukken waarbij verkeerde keuzes grote maatschappelijke impact hebben en het vraagstuk door onzekerheden en verschillende visies complex is.

Daarom focust Stratelligence zich op het vormgeven van: 

 • integrale maatschappelijke visies
 • adaptieve strategieën
 • business cases
 • afwegingskaders
 • methodieken
 • pragmatische actieplannen
 • draaiboeken
 • convenanten etc.

Kenmerken

Typische vraagstukken die Stratelligence worden voorgelegd, zijn complex van aard en vereisen een integrale aanpak.

Vaak gaat het om projecten waarvoor een standaardaanpak niet werkt maar nieuwe, creatieve oplossingen nodig zijn.

De onderwerpen waarmee we ons bezighouden liggen op het snijvlak van economie, technologie en strategie.

Stratelligence heeft ervaring in kapitaalsintensieve sectoren als water, energie, infrastructuur, defensie en duurzaamheid.