brochure

Adaptiviteit in energie en ruimte

adaptiviteit

Het hoofdstuk adaptiviteit van Stratelligence illustreert de adaptieve aanpak op de transitiepaden uit de energie- en klimaatopgave. Dit hoofdstuk is onderdeel van de verkenning energie en ruimte door POSAD e.a.

Gratis – Download nu

Een heldere behoeftestelling als sleutel tot de beste prestaties

Deze brochure geeft handvatten om goed opdrachtgeverschap te realiseren, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt vooral ingegaan op een onderbelicht facet: het identificeren en formuleren van heldere projectdoelen en meetbare variabelen als basis voor een succesvolle set van klanteisen of verifieerbare projectresultaten.

Gratis – Download nu

Availability based maintenance

availability based maintenance

Deze brochure beschrijft de methode Availability Based Maintenance (ABM). ABM is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze tussen het vervangen of repareren van onderdelen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid en kosten van systeem(onder)delen.

Gratis – Download nu

Hoe kunnen we effecten van klimaatverandering beoordelen?

Brochure over de door Stratelligence ontwikkelde tool en het afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Via deze aanpak wordt inzicht gegeven in de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Gratis – Download nu

Een duurzame brandstofvisie met LEF

In deze visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei. Met hulp van Stratelligence hebben meer dan honderd organisaties deze visie op de vergroening van de mobiliteit geformuleerd. Op 10 juli 2015 heeft de ministerraad ingestemd met deze duurzame brandstofvisie met LEF.

Gratis – Download nu

Een duurzame brandstofvisie met LEF: kosten en effecten van de actie-agenda

Dit eindrapport bevat de analyse van Stratelligence van de Kosten en effecten van de actie-agenda SER-brandstofvisie. Deze rapportage is gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels in het actieprogramma die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering.

Gratis – Download nu

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Handreiking voor toepassing van de methode adaptief deltamanagement. Op verzoek van het deltaprogramma ontwikkelde en beschreef Stratelligence de methode om de investeringen in waterveiligheid en zoet water te optimaliseren. De methode is de voorgeschreven aanpak voor investeringen in het deltaprogramma en is verder ontwikkeld voor toepassing in andere domeinen.

Gratis – Download nu

Grip op wateroverlast en droogteschade

Presentatie gehouden op het AMC seminar 2016 over de door Stratelligence ontwikkelde tool en afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Deze aanpak helpt bij het bepalen van de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Gratis – Download nu

Performance Based Contracting; Waarom, wanneer, wat, hoe?

performance based contracting

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices op het gebied van het opstellen en uitvoeren van presentatiecontracten. De uitgave helpt organisaties een betere afweging te maken bij het sluiten van (performance based) contracten, zich voor te bereiden op de invoering en geeft het houvast bij het vaststellen van de aandachtspunten.

Gratis – Download nu

Availability Based Maintenance

availabiltiy based mainenance boekje

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met de geconceptualiseerde aanpak van het Logistiek Centrum Woensdrecht bij het F-16 motorenonderhoud. De hieruit afgeleide methode is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze tussen het vervangen of repareren van onderdelen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid en kosten van systeem(onder)delen.

Gratis – Download nu