Changing the world, one trainee at a time…

Sidebar
Menu

Wat heeft Young Stratelligence stagiairs en trainees te bieden?

Omdat in ons werk kwaliteit voorop staat, vinden wij het essentieel dat stagiairs en trainees ruimschoots de gelegenheid krijgen zich vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het consultancyvak en een onderzoeksthema. Maar het is ook belangrijk dat het daar niet bij blijft, en dus volgt daarna een praktischer onderdeel waarin toepassing van het geleerde centraal staat. Daarom bestaat een stage/traineeship bij Young Stratelligence uit twee fasen:

Fase 1: het vak en het instrumentarium leren kennen

  • in overleg stellen we een onderwerp vast om te onderzoeken, of een tool om uit te werken. Eigen inbreng is beslist welkom, maar er zijn ook onderzoeksthema's beschikbaar in werkgebieden als duurzaam ondernemen, energie, de zorg, infrastructuur, water, asset management.
  • de stagiair of trainee maakt zich onder begeleiding van een vaste mentor vertrouwd met de methoden en technieken, volgens de standaarden van Stratelligence.
  • hij of zij draait daarnaast mee in de dagelijkse gang van zaken, om de kunst af te kijken en waar mogelijk een kleine bijdrage te leveren.
  • wij bieden een aantal korte praktische cursussen aan door in- en externe deskundigen, bedoeld als ondersteuning van de basisvaardigheden: kritisch data verzamelen, effectief interviewen en enquêteren, acquisitiegesprekken voeren, goed modelleren, leesbaar schrijven, helder presenteren.

Fase 2: het geleerde in de praktijk brengen

de stagiair of trainee:
  • probeert een opdrachtgever te interesseren voor een aantrekkelijk tarief, of:
  • brengt het resultaat van het werk in fase 1 in een relevant lopend project bij Stratelligence.
  • maakt onder begeleiding van de mentor een plan van aanpak, verzamelt data, toetst de werkwijze regelmatig aan de Stratelligence-standaarden, overlegt intern en stelt uiteindelijk een gedegen advies op.

Een eigen publicatie

De gelegenheid bestaat bij voldoende kwaliteit en motivatie, en als de opdrachtgever ermee instemt, het product van de stage of traineeship uit te werken tot een publicatie in onze reeks Stratelligence Quarterly. Dat mag in het Nederlands en/of het Engels. Het rapport wordt in dat geval uitgegeven als een boekje met een officieel ISBN, waardoor het ook wereldwijd vindbaar is en meteen al belandt in bibliotheken en bij relevante contacten in het uitgebreide netwerk van Stratelligence. Zoiets is natuurlijk een aanwinst voor elk CV!

Contact opnemen/aanmelden: