Changing the world, one trainee at a time…

Sidebar
Menu

Wat is dat: Young Stratelligence?

Een van de manieren waarop wij invulling geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid, is het bieden van stageplaatsen en werkervaringsplekken voor jonge afstudeerders en afgestudeerden die het vak van consultant in de vingers willen krijgen. Omdat we het belangrijk vinden daar het beste van te maken, hebben wij er een aparte activiteit van gemaakt onder de titel 'Young Stratelligence'.

Deze site is bedoeld als platform voor nieuws, contact en praktische informatie voor aspirant-stagiairs en trainees, hun opleiders en organisaties die belangstelling hebben een adviesvraag voor te leggen aan een jonge slimmerik. In de toekomst zullen er ook projectverslagen te vinden zijn.

Echte projecten voor echte opdrachtgevers

Young Stratelligence streeft naar een win-win-win-winsituatie:
  • voor stagiairs en trainees: een unieke kans om ervaring op te doen als consultant: ondernemend en zelfstandig, in een leertraject dat voorziet in toetsing aan de hoogste kwaliteit. Er zijn dus stevige eisen en normen; dat is misschien wennen, maar gezond perfectionisme is de weg naar excellentie. En wellicht een echte publicatie op eigen naam: goed voor het CV!
  • voor de opleidingsinstelling van stagairs: een plek waar structureel vanuit een lange ervaring de kans wordt geboden voor een grote stap in de persoonlijke ontwikkeling van stagiairs.
  • voor opdrachtgevers: de mogelijkheid tegen bescheiden kosten een frisse kijk te krijgen op een bestaande of nieuwe strategische beslissingskwestie.
  • en voor onszelf: scouting en ontwikkeling van jong talent, verse ideeën, en de kans onze werkwijze en procedures steeds verder te verbeteren en inzichtelijk te maken.

Over Stratelligence