Changing the world, one trainee at a time…

Sidebar
Menu

Een stage of traineeship bij Young Stratelligence: wat houdt dat in?

Je stage of traineeship bestaat uit twee gelijke delen van elk twee à drie maanden:

Fase 1: het vak en het instrumentarium leren

Er is bij Stratelligence in de loop van de tijd een heel arsenaal aan thema’s en tools verzameld, klaar om nader uitgewerkt te worden.

We laten je bewust de keus of je je vertrouwd wilt maken met het vak door één van die voorhanden onderwerpen uit te diepen, of misschien al een eigen idee hebt waarmee je verder wilt.

Dat laatste mag van alles zijn en hoeft niet per se een raakvlak te hebben met ons werkterrein. Zolang je methode maar deugt en je je laat helpen om er een kwalitatief goed werkstuk van te maken.

Fase 2: toepassen wat je geleerd hebt

In de tweede fase ga je op zoek naar een toepassingsgebied voor hetgeen je in de eerste periode hebt geleerd en uitgewerkt.

Je probeert een opdrachtgever te interesseren voor een schappelijk tarief een daaraan gerelateerde onderzoeksvraag aan jou voor te leggen, of levert je inbreng aan een lopend project.

Je maakt een plan van aanpak, verzamelt data, toetst je werkwijze regelmatig aan de Stratelligence-standaarden, overlegt intern en stelt uiteindelijk een gedegen advies op.

Extra: een eigen publicatie

Stacks Image 789
Als je ertoe bent gemotiveerd en (als je je eventuele opdrachtgever zover kunt krijgen), bieden we je graag de mogelijkheid het product van je stage of traineeship uit te werken tot een publicatie in onze reeks Stratelligence Quarterly. Dat mag in het Nederlands en/of het Engels. Je werkstuk wordt in dat geval uitgegeven als een boekje met een officieel ISBN, waardoor het ook wereldwijd vindbaar is en meteen al belandt in bibliotheken en bij relevante contacten in het uitgebreide netwerk van Stratelligence. Zoiets is natuurlijk een aanwinst voor je CV.

Ondersteuning van het werk van Stratelligence

Natuurlijk ben je naast je stageopdracht ook inzetbaar ter ondersteuning van de lopende klussen van Stratelligence. Dat kan van alles zijn, van ontvangen en notuleren tot het daadwerkelijk meehelpen aan onderzoek, door data te verzamelen uit beschikbare bronnen of door gesprekken en interviews.

Wij staan ook in ons bestaande werk graag open voor een frisse kijk van jonge hersens.

Wat biedt en vraagt Stratelligence?

Allesbepalend voor het resultaat van je stage is wat je er zelf van maakt. Je werkhouding, je leergierigheid, de interesse om je de werkwijze en methodes die Stratelligence hanteert eigen te maken en er een mooi eindproduct op te baseren. We bieden je volop ondersteuning om je talent te ontwikkelen, maar hebben tegelijk onze eisen:

Wat wij bieden

Een inspirerende omgeving en prima begeleiding, met:
 • ervaren praktijkopleiders van wie je een hoop kunt leren
 • een mooi instrumentarium van voorbeelden, templates en door de jaren heen verbeterde instructiebestanden
 • alle faciliteiten in een prettig kantoor
 • naast de praktijkbegeleiding een aantal korte extra cursussen over hoe je dingen goed aanpakt, door interne en externe deskundigen
 • echte ervaring, onder de 'merknaam' Young Stratelligence, met het complete traject van acquisitie tot en met advies
 • de gelegenheid, als je de opdrachtgever van het nut weet te overtuigen, je onderzoek te verwerken tot een heuse publicatie
 • de kans bij te dragen aan het maatschappelijk belangrijke werk van Stratelligence en daarmee aan iets moois voor de BV Nederland
 • en wellicht een vervolg bij Stratelligence.

Wat wij eisen

Young Stratelligence staat open voor stagiairs met een (bijna) voltooide studie in liefst een bèta- en/of economische richting.

Je moet prettig en grammaticaal vlekkeloos kunnen schrijven. Wij hebben tips en voorbeelden genoeg, maar de basis moet echt al goed zijn.

Nog belangrijker dan formele kwalificaties zijn:
 • merkbare affiniteit met onze voortdurende zoektocht naar excellente kwaliteit, dus:
 • voldoende zelfkennis over wat je al wel en nog niet weet, en dan:
 • tijdig kunnen communiceren bij een methodologisch of voortgangsprobleem, en:
 • voldoende gretigheid en leervermogen om je vervolgens te verbeteren.

Aanmelden als stagiair of trainee