Changing the world, one trainee at a time…

Sidebar
Menu

Een advies van Young Stratelligence: wat heb ik daar aan?

Een bedrijf of instelling heeft in meer dan één opzicht baat bij een onderzoeksvraag aan Young Stratelligence:
  • budgettair: de tarieven zijn zo gematigd dat een advies dat anders financieel onbereikbaar zou blijven, opeens wel mogelijk is.
  • organisatorisch: een stagiair of trainee kan kwesties oppakken die bij gebrek aan tijd of menskracht zijn blijven liggen, waardoor er weer schot komt in zaken die voor de lange termijn toch van belang zijn. En dat onder de begeleiding en volgens de standaarden van Stratelligence, een bureau waaraan al jaren de meest complexe en essentiële vraagstukken worden toevertrouwd.
  • strategisch: natuurlijk is fris, slim en gestructureerd laten nadenken over beleidskeuzes hoe dan ook waardevol. Vaak blijkt het ook nieuwe perspectieven te openen voor opdrachtgevers, variërend van onvermoede mogelijkheden tot verbetering van de interne processen tot een aangescherpt verdienmodel.
  • publicitair: als de klant het wil, kan de uitkomst van het adviestraject worden verwerkt tot een publicatie in onze reeks Stratelligence Quarterly, waarvan vervolgens exemplaren beschikbaar zijn voor de eigen relaties en het uitgebreide netwerk van Stratelligence. Publicaties in deze reeks krijgen een ISBN en zijn daarmee wereldwijd geregistreerd en vindbaar.

Contact opnemen: