Verhoog uw transformatievermogen

Een goed transformatievermogen vergroot de slagkracht van een organisatie. Ook bij een goede scenario-analyse en adaptieve strategie kunnen er immers altijd onvoorziene onzekerheden en gebeurtenissen optreden. Organisaties zich dan snel kunnen aanpassen hebben een voorsprong.

Bovendien kan het nodig zijn voor de uitvoering van een adaptieve strategie om het transformatievermogen te vergroten. Een adaptieve strategie kan bestaan uit incrementele stappen die een stapsgewijze doorontwikkeling vragen. Maar wanneer de houdbaarheid van een ontwikkelpad in een adaptieve strategie onvoldoende is in bepaalde scenario’s is het nodig een veel drastischere transitiestrategie te volgen. Hiervoor moet tijdig gestart worden met transformatiestrategie investeringen, want grootschalige of ingrijpende aanpassingen zijn vaak complexe uitdagingen. Stratelligence uit Leiden helpt u graag bij de transformatiestrategie die u nodig heeft en het vergroten van uw transitievermogen.

Adaptieve insteek

Duurzaamheid staat centraal

Ervaring met de overheid

Benieuwd naar de mogelijkheden?

verbinding

Aan de hand van onze expertise verhogen wij uw transformatievermogen

Waarom is het belangrijk om in een transformatiestrategie te investeren? De reden hiervoor is de constatering dat er één zekerheid is in ieder organisatieleven: verandering. Iedere organisatie moet daarom beschikken over mogelijkheden om hier mee om te gaan, anders wordt stagnatie of zelfs krimp een reëel risico. Transformatievermogen betekent dan ook zoveel als de vaardigheid om veranderingen in uw veld of sector op tijd te herkennen en de juiste voorbereidingen te treffen. Om dit effectief te doen, hebben wij meer dan voldoende ervaring met het leveren van beslissingsondersteuning bij uitdagingen die om adaptiviteit vragen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld adviseren over de noodzakelijke transformatiestrategie investeringen in de energiestrategie.

Kies voor onze hulp voor een transformatiestrategie en advies over de juiste investeringen

Wilt u graag goed voorbereid zijn op de toekomst? Reken dan op onze hulp en verhoog zo uw transformatievermogen. Wij doen onderzoek naar de meest kansrijke transformatiestrategie en adviseren u welke investeringen voor u het meest relevant zijn. Om informatie in te winnen over onze bewezen methoden, belt u naar 071 573 0820 of stuurt u een e-mail naar info@stratelligence.nl. Wij zorgen voor een transformatiestrategie en advies over de juiste investeringen.