essay

Keteninnovatie

keteninnovatie boekje

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices van onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van kapitaalgoederen over het stroomlijnen van de samenwerking in de onderhoudsketen. Keteninnovatie helpt onderhoudsbedrijven zichzelf te positioneren op een evolutionaire ladder. Deze positionering maakt duidelijk welke stappen gezet kunnen worden om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Gratis – Download nu

The Netherlands F-16 Comparative Analysis: an evaluation of the Process

f16 rapport

Eindrapportage over het F-16 vervangingsproces. Op verzoek van de Tweede Kamer evalueerden we samen met RAND de objectiviteit en transparantie van het onderzoek en de beoordeling van de alternatieven.

Gratis – Download nu

The Netherlands F-16 Comparative Analysis: an evaluation of the Process

f16 comparative analysis

Brochure (samenvatting) over het F-16 vervangingsproces. Op verzoek van de Tweede Kamer evalueerden we de objectiviteit en transparantie van het onderzoek en de beoordeling van de alternatieven.

Gratis – Download nu

Maintenance Valley

maintenance valley

Brochure over het onderzoek naar een optimale invulling en taakverdeling van de Maintenance Valley initiatieven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Gratis – Download nu

De Nieuwe Delta

Essay Gigi van Rhee als expertbijdrage aan het boek “De Nieuwe Delta”, een nadere beschouwing van de veranderingen in de economische beoordeling van de deltabeslissingen sinds 1953.

Gratis – Download nu

Innovatie in Publiek Private Samenwerking

Brochure over een aantal belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van een publiek-private samenwerking. Er wordt ingegaan op de effecten van BTW, risicowaardering en verschillen in cultuur.

Gratis – Download nu

Risicowaardering in de publieke sector

Eigen uitgave Stratelligence, waarin we een thema uit onze praktijk toelichten. Het op de juiste wijze waarderen van risico’s is ook voor het publiek domein relevant. We zetten daarom een aantal verschillende begrippen en uitgangspunten op een rij en geven aan waar het gebruik van een vaste voorgeschreven discontovoet tekort kan schieten.

Gratis – Download nu

Real Options applied to infrastructure projects

roa-flexibility-infrastructure

Paper Gigi van Rhee gepresenteerd op international conference on infrastructure systems, 2008, Rotterdam, met een nieuwe aanpak om risico en flexibiliteit te waarderen.

Gratis – Download nu

Preparing for an uncertain future through option analysis: The case of the Roode Vaart

green growth and water allocation

Essay Gigi van Rhee als bijdrage aan de bundel “Green growth and water allocation”, van UNESCO. Hierin is met adaptief deltamanagement en optie-analyse de keuze gemaakt voor het terugbrengen van de Roode Vaart in het stadscentrum van Zevenbergen.

Gratis – Download nu

Brochure adaptief programmeren

Brochure over de adaptieve aanpak ook wel adaptief programmeren genoemd. De methode speelt in op onzekerheden zodat juiste besluit op juiste moment kan worden genomen.

Gratis – Download nu