Stratelligence

De BV Nederland vooruit helpen, dat is de missie van Stratelligence! Door strategisch advies en onderzoek van topkwaliteit te leveren, helpen we besluitvormers om betere en beter onderbouwde beslissingen te nemen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat zulke beslissingen bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. We zijn actief in de sectoren water, energie en duurzaamheid, transport en infrastructuur, defensie en veiligheid, industrie en andere kapitaalintensieve sectoren.

Stratelligence wordt nationaal en internationaal erkend en gewaardeerd als expert op het terrein van optieanalyse, adaptieve strategieën en omgaan met onzekerheid. Prestatiecontracten, innovatieve publiek-private samenwerkingsverbanden en strategisch advies zijn eveneens expertisegebieden. Bij het ontbreken van de juiste of volledige methodes, hebben wij ervaring met het ontwikkelen van innovatieve aanpakken die ook bij onvolledige informatie richting kunnen geven of die volledig nieuw zijn voor de opdrachtgever of sector.

Om de maatschappelijke impact van ons werk te maximaliseren, delen wij onze kennis en expertise door middel van publicaties, bijdragen aan congressen, opleiding van studenten en ontwikkeling van bruikbare innovaties.

Stratelligence is onder andere schrijver van de Handreiking Adaptief Deltamanagement en betrokken bij diverse watervraagstukken in het kader van het Deltaprogramma. Daarnaast is Stratelligence medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de SER duurzame brandstofvisie met meer dan 100 stakeholders en de uitwerking van het Actieprogramma (zie kader).

Klik hier voor onze nieuwsbrief over 2015, waar we een overzicht geven van onze projecten van het afgelopen jaar. We hopen dat 2016 weer zo'n mooi jaar wordt!

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent om ons team te versterken. Ben je technisch onderlegd en heb je affiniteit met beleid, onderzoek en advies? Neem eens contact met ons op door te mailen naar info@stratelligence.nl

Nieuws

Op 1 september 2016 hebben we het 10-jarig bestaan van Stratelligence gevierd met een minisymposium over het thema: Innovaties in beleidsevaluatie: hulpmiddelen bij een duurzame investeringsagenda. Als u wilt weten wat er aan de orde is gekomen tijdens dit minisymposium, klikt u op deze link. Als u benieuwd bent naar de presentaties van het symposium, kunt u mailen naar info@stratelligence.nl, dan zullen we de presentatie(s) van uw keuze toesturen.

 -----------------------------------------------------

Op vrijdag 10 juli 2015 heeft de ministerraad ingestemd met de duurzame brandstofvisie met LEF. Met deze ambitieuze en realistische visie kiest Nederland voor een plek in de Europese voorhoede op het gebied van duurzame mobiliteit.

Stratelligence heeft de analyse van de Kosten en effecten van de actie-agenda samengesteld. Deze rapportage is gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering. De uitwerking kan de vorm krijgen van een Green Deal of een andersoortige vorm van publiek private samenwerking. Stratelligence blijft ook bij de verdere uitwerking nauw betrokken.

www.energieakkoordser.nl